Lò nướng xoay 16 Khay

Hotline: 0983 599 533

Mã Sản Phẩm: NFX-16Q

  • Nhiên Liêu: Dùng Gas
  • Nhiên Liêu: Dùng Điện
  • Nhiên Liêu: Dùng Dầu