Máy thổi túi bóng, thổi màng SD/B-65E ( thu 2 đầu) (có đầu đổi)

mua-hang-online-1