Tủ bảo ôn 4 cánh (trên kính dưới inox)

 

mua-hang-online