Tủ bảo ôn dạng đứng 6 cánh (1 hoặc 2 chế độ)

 

mua-hang-online-1