Tủ bảo quản bánh ngọt dạng đứng 5 tầng (đá đen)

Mã sản phẩm: TH 708B, TH 880B, TH 1000B