Tủ đông bảo ôn 2 cánh kính (chế độ đông)

Mã sản phẩm: SLD-1240F