Tủ đông siêu thị dạng đứng (1 cánh cửa mở)

Mã sản phẩm: SLD-640F