Tủ đông siêu thị dạng đứng 6 cánh (chế độ đông)

  • Mã sản phẩmSLD-1500FMAW
  • Kích thước: 1736*1000*2150 mm
  • Kích thước: 2486*1000*2150 mm