Tủ đông siêu thị dạng nằm (600 Lít)

Mã sản phẩm: SF-600