Tủ đông siêu thị nắp kính dạng nằm

Mã sản phẩm: SWND-5000FYW