Tủ mát siêu thị dạng đứng (5 tầng, lốc ngoài)

Mã sản phẩm: SDG-2000F

  • Kích thước: 1500x1100x2060 mm (1m5)
  • Kích thước: 2000x1100x2060 mm (2m)
  • Kích thước: 2500x1100x2060 mm (2m5)
  • Kích thước: ***x1100x2060 mm