Tủ mát trưng bày thực phẩm (7 tầng 1 m2)

Hotline: 0983.599.533

  • Mã sản phẩm: SLG-1200FC