Tủ trưng bày siêu thị 2 chế độ(Trên mát dưới đông)

  • Mã sản phẩm: SDG-2000F
  • Kích thước: 2000*925*2325 mm
  • Kích thước: 2500*925*2325 mm