Tủ trưng bày siêu thị 3 cánh kính dạng đứng (chế độ đông)

Mã sản phẩm: SLD-1840F