Phương thức vận chuyển

– Nhân viên Công ty mang hàng hóa Quý khách đặt mua, đã được đóng gói cẩn thận, hoặc nguyên đai kiện của bên sản xuất tới nhà xe chịu trách nhiệm vận tải.

– Kí nhận về số lượng, cảm quan kiện hàng (nguyên đai kiện) – Chứng nhận hàng mới 100% (nếu có)

– Điện thoại bàn giao cho Quý khách số điện thoại nhà xe cùng số biên bản giao nhận của nhà xe .

-Với một số thiết bị, Công ty sẽ cử cán bộ kĩ thuật tới địa điểm Quý khách lắp đặt máy để hướng dẫn sử dụng và vận hành máy, thiết bị.